honguyen banner
QUI CHẾ NIÊN LIỄM THÀNH VIÊN
DOANH NGHIỆP & HẬU DUỆ HỌ NGUYỄN
(Qui chế có hiệu lực từ ngày phát hành Thẻ Thành viên công khai.) update đến 13/10/2022
I- Ý nghĩa:
Để tạo điều kiện giao lưu và đoàn kết cho tất cả quý Bà con và Doanh nghiệp tham gia lâu dài, gắn bó, có trách nhiệm. 
II- Mục đích và tiêu chí:
Mục đích:
a- Tạo nguồn quỹ cho các hoạt động về tương lai con em. Học bổng, khuyến học, phát triển tài năng. 
b- Tương thân, tương ái. Thăm viếng các vị cao niên. 
c- Tổ chức các hoạt động liên quan đến tìm hiểu lịch sử cho mọi người.
d- Tạo nguồn vốn cho bà con doanh nghiệp lập nghiệp. 
Tiêu chí:
Tiêu chí hiện nay, chúng tôi không sử dụng niên liễm này ít nhất trong năm 2022 và 2023.
III- Nguồn thu:
1- Nguồn thu thứ nhất: Niên liễm:
Thời gian tính niên liễm:
Từ 01/01 đến 31/12
Năm 2022 từ ngày 23/10/2022 đến hết năm 2023. (Năm đầu 14 tháng, các năm sau 12 tháng). 
Số tiền: 300.000₫.1 năm
(Ba trăm ngàn VNĐ). Một người (thành viên). 
Thành phần đóng niên liễm: Bất kỳ ai tử 18 tuổi trở lên đủ tư cách công dân.có quyền tham gia. 
2- Nguồn thu thứ hai:Tiền ủng hộ của bà con, thân hữu, doanh nghiệp với mục đích trên . 
IV- Nguyên tắc tài chính:
A- CTY CP TẬP ĐOÀN HỌ NGUYỄN (TĐHN) đứng tên tài khoản không có quyền tự ý chi, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thất thoát. 
B- Ban kiểm soát xét duyệt chi.  về các mục đích của niên liễm. Theo dõi người đóng niên liễm, nếu có sự chênh lệch giữa thực tế Thu và báo cáo của TĐHN
b- Khi có người đóng niên liễm, người nhận phải báo cao chậm nhất sau 1 ngày. Mỗi tháng TĐHN báo cáo 1 lần về số dư, số lãi (nếu có) trong lần gặp tuần thứ 3 hàng tháng.
V- Trách nhiệm quyền lợi người đóng niên liễm. 
A- Quyền lợi:
1- Được cấp thẻ thành viên. Sẽ được giảm từ 5% đến 100% các địa điểm liên kết tiêu dùng tuỳ theo thời gian và địa điểm. 
2- Được tham gia mọi hoạt động của nhóm. Nếu hoạt động có phí sẽ được ưu tiên giảm tủy chương trình. 
3- Được ưu tiên nhận hỗ trợ trong kinh doanh, tương thân, tương ái. 
4- Đưực quyền góp ý, xây dựng, sinh hoạt Nhóm với tinh thần xây dựng, tôn trọng lẫn nhau. 
5- Đóng niên liễm năm 2023. trước ngày 20/10/2022 sẽ được cấp thẻ Thành viên và quà tặng vào ngày 23/10/2022. Thành viên đóng sau ngày 20/10 và đến hết 2023 sẽ được thông báo sau. 
B- Trách nhiệm:
1- Mỗi lần đóng ít nhất 300.000 (1 năm). Năm tiếp theo đóng trước khi hết hạn để giữ quyền lợi Thẻ. 
3- Xây dựng mối đoàn kết trong họ tộc, doanh nghiệp và thái độ ứng xử. 
4- Không được hoàn tiền lại trong mọi trường hợp. 
VI- Nhân sự::
Chủ tài khoản:
HO NGUYEN 
Số tài khoản: 6667887999
Ngân hàng.QUÂN ĐỘI (MB)
Nội dung chuyển khoản ghi rõ: TÊN NGƯỜI ĐÓNG NIÊN LIỄM.2023 SĐT. ….
Tài khoản này do CTY CỔ PHẦN HỌ NGUYỄN quản lý. 
Ban Kiểm soát:
1- CTY CP TẬP ĐOÀN HỌ NGUYỄN. 
2- Bảo Long
Tất cả đều tự nguyện không nhận lương và chi phí nào.
VII- Điều cuối cùng
Qui chế gốm có 7 điều. 
Qui chế này có thể thay đổi phù hợp với thực tế, nhưng Mục Đích không được thay đổi. Tức từ Điều I đến điều II. Khi có sự nhất trí đa số của BAN QL. 

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM ƯU ĐÃI: (update 20/09/22). 
Quý bà con và thân hữu theo dõi trên Website Họ Nguyễn : Xem cửa hàng liên kết khuyến mãi
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây